>> Umjetnost i zabava >> Glazba >> Pjevanje

Kako formirate svoje Acapella Group

A klape pjevaju skupine koje pjevaju bez glazbene pratnje instrumenata . A klape često nastupaju na javnim ili društvenim događajima . Nekiklape su sve - sve- muško ili žensko , dok su drugi coed . Formiranje svoj ​​a capella skupinu vam omogućuje da organizirati zbor koji se temelji na vlastite glazbene i kreativne preferencije . Da se formira skupina , slijediti određene korake za privlačenje talentiranih članova i okupiti stručnu skupinu . Upute Screenshot pregled, 1 < p > Oglašavanje za promicanje interesa ucapella skupine . Display letaka na lokalnim glazbenim dvoranama , crkvama i društvenih domova . Ako postojikoledž ili sveučilište u gradu , zatražiti dopuštenje za postavljanje letaka na javnim oglasnim pločama u glazbenoj zgrade .
2 < p > Navedite datum i vrijeme na letak u kojeminteres Sastanak će se održati . Navedite ime kontakta i broj za zainteresirane pojedince nazvati u slučaju da nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku .
3 < p > sastati s zainteresiranih članova po kamatnoj sastanku . Objasnite svoju viziju zacapella skupine . Na primjer , raspraviti predviđeni raspored prakse i vrste emisija ili događaja na kojimaće nastupiti grupa . Navesti akoskupina nastupit će samo lokalno ili putovati za izložbe . Raspravljati članarinu , ako ih ima , za putovanja , opremu ili druge troškove .
4

Raspored audicija . Pitajte kandidate da se pripreme za obavljanje dvije pjesme , jednu određenu od strane vas i onaj kojibira pjevačica . Vaš potrebna pjesma bi trebala biti jedan s nizom vage i bilješke , tako da ste mogli bolje procijeniti kandidata .
5 < p > Ocjena kandidata na temelju različitih kriterija , uključujući niz , stepenice , napjev , pozornice prisutnost i ukupnu učinkovitost . Na score card , pokazuju kandidata vokalnih sposobnosti i sklonosti . Na primjer , ako ukazujukandidat najbolje pjeva kao sopran , alt , tenor ili bas .
6 < p > Select a cappella članove grupe temelji se na audiciju rezultate , ali s naglaskom na uređenje uravnotežen skupinu . Okupite skupinu u kojoj su zastupljeni svi glasovi (sopran , alt , tenor i bas ) .
7 < p > Držite povlačenje ili druženje za nove članove . Isplanirajte izlet za novo formirane skupine na obveznice i upoznati jedni druge . Na primjer , pohađati a cappella emisiju ili glazbeni koncert .

Pjevanje

Povezani Kategorije